O firme

Sme moderná spoločnosť pôsobiaca na území Púchova a jeho okolia, ktorú zákazníci vyhľadávajú pre kvalitné a komplexné služby, ktoré poskytujeme.

Neustálym zlepšovaním všetkých našich procesov sa snažíme vytvárať imidž spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.

Našou snahou je ponúkať zákazníkovi komplexný servis a preto sme sa rozhodli rozšíriť portfólio našich služieb o činnosť stavebnej skupiny - projekcia, realizácia aj servis dokončených stavieb.

Zakladáme si na profesionálnom prístupe k zákazníkovi od prvého stretnutia, cez realizáciu stavby až po komunikáciu a pomoc pri riešení problémov aj po dokončení diela. Do pracovného procesu zaraďujeme najnovšie materiály a technológie. Striktne dodržiavame bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Naši pracovníci sú školení a odborne spôsobilí pre výkon prác. Za každých okolností sme VIDITEĽNÍ a to nielen vďaka vybaveniu zamestnancov potrebnými ochrannými pracovnými pomôckami.